Ве информираме дека нашата компанија КГЛ Системс од 2018та година продолжува да работи ребрендирана со многу повеќе новини во делот на термоизолација накомерцијални возила, вградба на ладилни уреди во возилата и друга опрема која се користи во секојдневната експлоатација на комерцијалните возила.

Ви нудиме

  • Вградба на сите видови ладилни и клима уреди за возила од најпознатите светски брендови
  • Вакумирање и полнење на систем со фреон
  • Испитување со азот
  • Комплетно сервисирање на системот со замена на фреонски црева, вентилатори и други резервни делови
  • Сервисирање на електрична инсталација на разладни и клима уреди
Image
Image
Вградба на data logger (термограф)
Вградба на термичка изолација на сите видови комерцијални возила
Image
Image
Изработка на Фриго боксови на сите типови камионски шасии
Изработка на Фриго приколки
Image
Image
Изработка на преграден ѕид и странична врата
Обложување на товарен простор и вградба на систем за шини и куки за тавански транспорт
Image
Image
Вградба на ладилен уред во кровот на возилото
Image
Image
Изработка на секаков вид на СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА
Image
Image
Image
Image
Сопствено производство на термо панели