Изработка на калапи и резервниделови од полиестер

 Дали знаевте дека GREEN MACHINES - чистачите на улици, кои се целосно македонски производ, се изработуваат со делови од полиестер произведени кај нас?


Print   Email